Bioresonantie

Bioresonantie

In principe is een gezond lichaam in staat om klachten in het lijf zelf op te lossen.

Wanneer er blokkades zijn, dan is bioresonantie een veilige en pijnloze behandeling, die het zelfherstellend vermogen van het lichaam in gang zet en verder aanstuurt/ stimuleert.

Wat houdt Bioresonantie in voor jou?

In de samenleving waarin wij leven komen overal trillingen (resonanties genaamd) voor.  
De natuur heeft tal van voorbeelden, denk hierbij aan aardbevingen, geluid en licht om ons heen, radiogolven en de oudste vorm van bioresonantie om ons heen is wel het zonlicht.

Doordat er zonlicht op onze huid schijnt, wordt er een reactie op onze huid in gang gezet. Niet de opwarming van de huid geeft deze reactie, maar het ultraviolette deel van het zonlicht brengt dit teweeg. 


In onze huid zit een soort reactiesysteem, dat door een bepaalde frequentie van het zonlicht onze huid gaat verkleuren. Onze huid kan meerdere reacties geven op het zonlicht. Pigmentvorming op onze huid en het op gang brengen van de productie van Vitamine D zijn voorbeelden hiervan.

Paul Schmidt was degene die in 1976 de samenhang zag, dat er naast smalle frequenties van bijvoorbeeld het zonlicht er vele andere frequenties bestaan, die elk weer hun eigen reactie teweegbrengen. Hij was daarom ook de persoon die de grondslag legde voor de exogene (dit wil zeggen van buiten af inwerkende) bioresonantie. Door deze bevindingen is zijn naam nu hier ook aan verbonden.


Bioresonantie is een samenvoeging van het woord “Bio” dat leven betekent en het Latijnse woord “resonare” wat meetrillen betekent. In het kort samengevat, wanneer een lichaam uit balans is, oftewel verkeerde trillingen heeft/ geeft, dan stroomt de energie niet goed door. Het gevolg hiervan is, dat er blokkades kunnen ontstaan en de organen niet meer optimaal kunnen werken. Het Bioresonantie apparaat kan goede aangepaste lichaamseigen trillingen versterken, waardoor organen en orgaansystemen worden gestimuleerd en ondersteund.

Deze trillingen kunnen bij zowel kinderen, volwassen en ook dieren worden ingezet om de lichamelijke processen te beïnvloeden en daarbij kan het ook gebeuren dat schadelijke of verstorende trillingen worden verzwakt of worden gedoofd in het lichaam. Met deze bioresonantie hulp, kan daarna het lichaam zich weer zelf gaan herstellen.